©2019 by Market Partner Scandinavia AB.

+46 (0)70-695 50 80

Mäster Mikaels gata 1, 116 20 Stockholm, Sverige

Världsklass är ett starkt ord.

Det gillar vi!

Ett nytt koncept för att öka företags framgång.

Market Partner är en av Nordens mest renommerade rådgivare inom Sales Outsourcing. Som experter på att maximera avkastningen på varje marknadsföringskrona, hjälper vi företag att rikta insatserna där de har högst verkan, nämligen vid säljtillfället och -stället.

 

Vi designar och genomför komplexa säljstrategier åt några av världens och Nordens starkaste varumärken. Vi har erfarenhet av att framgångsrikt introducera ett helt nytt varumärke, förbättra lönsamheten eller öka försäljningen och marknadsandelen för redan etablerade produkter och tjänster.

 

Vi identifierar och profilerar idealkunder, samlar data, nyckeltal och information som hjälper till att lösa problem eller utnyttja möjligheter. Vi analyserar effekter av marknadsaktiviteter på sista raden och övervakar köparnas feedback om varumärken och varor.

Framgång ligger i ryggraden.

Market Partner är ett ungt företag men som redan idag samarbetar med några av världens största och kända företag. Market Partner är grundat av personer som brinner för försäljning. Vår ledstjärna är stort engagemang i allt vi gör och stort intresse i att förstå våra kunders verkliga behov.

 

Fokus i all vår verksamhet är att leverera ”Customer Experience”. Genom att förstå våra kunders behov, samt deras relationer och processer gentemot sina kunder, påkopplat med vårt engagemang kan Customer Experience uppnås.

Vi är oberoende och vi jobbar integrerat med våra kunder internt och dess partners. MarketPartner har en marknadsledande erfarenhet av så kallad Sales Outsourcing på såväl svensk som nordisk nivå, i kombination med en förståelse för behoven hos företag med de bästa varumärkena som är våra kunder.

Market Partner är experter på att integrera marknads- och säljprocesser i syfte att nå ökad försäljning med hög lönsamhet.

Resultat som levererats till Market Partners kunder i olika projekt är:

• Ökad försäljning

• Starkare partners

• Lojalare kundbaser

• Större marknadsandel

• Ökad säljkompetens

• Snabbare lansering

• Sänkta säljkostnader

• Fler nya kunder

Så kan du prova oss

Vårt mål är att leverera resultat till dig.

För att kunna göra det behöver vi få chansen att visa vad vi går för. Vad sägs som att låta oss ta hand om din nästa produktlansering eller öka försäljningen i någon av dina säljkanaler?
Slå oss en signal eller maila, så kan vi direkt diskutera dina möjligheter och boka in ett möte för att ta fram strategin som tar dig till nya framgångar.